Global searching is not enabled.
Skip to main content

Course categories

2 Courses
View all courses

Modified 12 January 2021

Exam
3 Course categories
View all courses

Modified 13 January 2021

Cambridge
1 Courses
View all courses

Modified 12 January 2021

Other

Сайтын мэдээ

Кембрижийн Суурь Боловсрол

by ХҮМҮҮН EDU.MN -

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрүүд нь сурагчдад ирээдүйд ажиллаж суралцахад хэрэгтэй чадваруудыг хөгжүүлэхээс гадна хичээлийг гүнзгийрүүлэн судлахад чухал ач холбогдол өгдөг. Гүнзгийрүүлсэн мэдлэг нь асуудлыг шийдвэрлэх арга техникийг хөгжүүлэх, ойлголтоо амьдрал болон шинэ нөхцлүүдэд ашиглах, цаашлаад их дээд сургуулиудад суралцахад маш чухал байдаг.