Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчиг руу очих

Курсийн ангиллууд

Засварлагдсан 12 January 2021

Exam
3 Курсийн ангиллууд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 13 January 2021

Cambridge

Засварлагдсан 12 January 2021

Other

Засварлагдсан 23 January 2021

"Дэлхийн мэдлэг" академи

Сайтын мэдээ

Кембрижийн Суурь Боловсрол

дэргэд ХҮМҮҮН EDU.MN -

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрүүд нь сурагчдад ирээдүйд ажиллаж суралцахад хэрэгтэй чадваруудыг хөгжүүлэхээс гадна хичээлийг гүнзгийрүүлэн судлахад чухал ач холбогдол өгдөг. Гүнзгийрүүлсэн мэдлэг нь асуудлыг шийдвэрлэх арга техникийг хөгжүүлэх, ойлголтоо амьдрал болон шинэ нөхцлүүдэд ашиглах, цаашлаад их дээд сургуулиудад суралцахад маш чухал байдаг.