Global searching is not enabled.
Skip to main content

Сайтын мэдээ

Кембрижийн Суурь Боловсрол

Кембрижийн Суурь Боловсрол

by ХҮМҮҮН EDU.MN - Number of replies: 0

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрүүд нь сурагчдад ирээдүйд ажиллаж суралцахад хэрэгтэй чадваруудыг хөгжүүлэхээс гадна хичээлийг гүнзгийрүүлэн судлахад чухал ач холбогдол өгдөг. Гүнзгийрүүлсэн мэдлэг нь асуудлыг шийдвэрлэх арга техникийг хөгжүүлэх, ойлголтоо амьдрал болон шинэ нөхцлүүдэд ашиглах, цаашлаад их дээд сургуулиудад суралцахад маш чухал байдаг.