Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчиг руу очих

Сайтын мэдээ

Кембрижийн Суурь Боловсрол

Кембрижийн Суурь Боловсрол

дэргэд ХҮМҮҮН EDU.MN - Number of replies: 0

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрүүд нь сурагчдад ирээдүйд ажиллаж суралцахад хэрэгтэй чадваруудыг хөгжүүлэхээс гадна хичээлийг гүнзгийрүүлэн судлахад чухал ач холбогдол өгдөг. Гүнзгийрүүлсэн мэдлэг нь асуудлыг шийдвэрлэх арга техникийг хөгжүүлэх, ойлголтоо амьдрал болон шинэ нөхцлүүдэд ашиглах, цаашлаад их дээд сургуулиудад суралцахад маш чухал байдаг.